Spring til hovedindhold
null

Leverandørers
bæredygtighed
i topkvalitet

Siden vores begyndelse i 1949 har GANT fokuseret på at skabe produkter med tidløst design og holdbarhed. Samarbejde med de rigtige forretningspartnere er afgørende for at opnå dette. Forsyningskæden rummer også mange betydelige miljømæssige og sociale risici, og derfor arbejder vi tæt sammen med vores forretningspartnere for at identificere og mindske miljømæssige og sociale risici, men også for at gribe chancen for at bidrage til en positiv og bæredygtig udvikling. I 2021 arbejdede GANT med omkring 50 forretningspartnere i forbindelse med udvikling og fremstilling af vores produkter. 


Alle tier 1-forretningspartnere fremgår af vores fabriksliste, som du kan finde her.

null

Program for leverandørers bæredygtighed

Vi tror på gensidigt respektfuldt, tværkulturelt samarbejde, og vi indgår i en åben dialog med partnere for at sikre, at relationerne fortsat forbedres. Programmet for leverandørers bæredygtighed er en risikobaseret tilgang til fornøden omhu i forsyningskæden med det formål at identificere og mindske risici i forbindelse med menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og korruption. 

Adfærdskodeksen er i overensstemmelse med internationale konventioner og rammer såsom OECD, International Labor Organization’s Conventions and Recommendations, United Nations Global Compact, Universal Declaration of Human Rights, Convention on the Rights of the Child og The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women.

Vi evaluerer overholdelsen i overensstemmelse med vores adfærdskodeks og gennem revisioner udført af en tredjepart. GANT er medlem af AMFORI BSCI, men vi arbejder også med følgende standarder fra tredjeparter: SEDEX, WRAP, ICS og SA8000. Fra 2021 anerkender vi også HIGG vFSLM som revisionsstandard. Det er obligatorisk for alle leverandører, uanset hvilket land de kommer fra, at der regelmæssigt foretages halvannoncerede revisioner af tredjepart.

Bæredygtighedspolitikkerne omfatter dyrevelfærdspolitik, miljøpolitik, emballagepolitik, politik for reduktion, genbrug og genanvendelse, transportpolitik, vandpolitik, politik for ansvarlige materialer og listen over begrænsede stoffer.

GANT bruger HIGG Factory Environmental Module (HIGG FEM) til at følge op på fabrikkernes miljøpræstationer og som grundlag for dialog med forretningspartnere. HIGG FEM er et krav for alle fabrikker, der producerer for GANT. I 2022 blev 99 % af produkter hos GANT produceret på en fabrik, der anvender HIGG FEM til miljørapportering.

Programmet for leverandørers bæredygtighed omfatter primært tier 1-fabrikker med det formål at udvide det til strategiske leverandører i tier 2 og 3 i de kommende år. 

Adfærdskodeksen og bæredygtighedspolitikker kan findes i dokumentafsnittet her.

null

Håndtering af kemikalier

Der anvendes kemikalier i hele værdikæden hos GANT, både i forbindelse med dyrkning af naturfibre som bomuld og under produktionen, og også i forbindelse med farvestoffer og overfladebehandlinger. Restkoncentrationer af farlige kemikalier i produkterne kan påvirke menneskers sundhed, og udledning af farlige kemikalier under produktionen kan påvirke miljøet. GANT har en liste over begrænsede stoffer, som begrænser brugen af stoffer i produktionsprocesser, eller som kan være til stede i det endelige produkt. Denne politik er i overensstemmelse med og strengere end REACH-lovgivningen. GANT tillader ingen PVC, biocider eller sølvioner i produkterne og arbejder løbende på at forbedre rutinerne for at sikre produktkvalitet og -sikkerhed og reducerer dermed produkternes miljøpåvirkning.

Listen over begrænsede stoffer kan findes under Bæredygtighedsrapportering her.

null

Logistik

Transportpolitik hos GANT sigter mod at minimere den negative indvirkning på miljøet ved at bestræbe sig på at minimere luftfragt og altid have fuld fyldningsgrad. Transportstrømmene optimeres for at opnå omkostningseffektivitet og reducere miljøpåvirkningerne. 


GANT benytter sig af logistikcentre i flere lande. Det vigtigste distributionscenter ligger i det centrale Tyskland, hvorfra de regionale lagre på GANTs markeder forsynes med produkter. Alle lagre ejes og drives af tredjeparter. Bæredygtighed er en integreret del af indkøbsprocessen i logistikcentre. Forretningspartnere vurderes ud fra et bæredygtighedsperspektiv og skal forpligte sig til GANTs adfærdskodeks for forretningspartnere.