Spring til hovedindhold
Sidste udkald – 50% RABAT PÅ ALLE VARER
null

Klager og
whistleblowing

Hos GANT tror vi på et miljø, der er præget af åbenhed og fair behandling. Som anmelder har du mulighed for at være anonym, og bekymringer, der er rejst i god tro, er beskyttet mod personforfølgelse eller anden skadelig behandling.

Hvornår skal whistleblowing anvendes?

Virksomheden forventer, at alle medarbejdere offentliggør oplysninger, der er relevante for offentligheden, hvilket falder sammen med følgende: 

  • En strafbar handling 
  • En manglende overholdelse af en retlig forpligtelse 
  • En retssvigt 
  • Fare for en persons liv og sikkerhed 
  • Miljøskader 
  • Bevidst hemmeligholdelse af oplysninger vedrørende et af ovennævnte forhold

Sådan anvender du whistleblowing

GANT er forpligtet til at opretholde en åben kultur med de højeste standarder for ærlighed og ansvarlighed. Gennem denne indberetningskanal kan GANTs interessenter give udtryk for deres bekymring over formodede overtrædelser af love, regler og etiske standarder. Herefter vil den globale HR-afdeling foretage en undersøgelse og gennemføre alle nødvendige foranstaltninger for at løse det indberettede problem.

I tråd med vores kerneværdier er dette rapporteringsredskab en forkæmper for betydningen af mod og fællesskab. Vi tror virkelig på, at vi er stærkere sammen, og vi opfordrer til at stille spørgsmål, lære og udforske som et middel til udvikling.