Spring til hovedindhold
Kun for medlemmer – Tilmeld dig for at få begrænsede tilbud
null

WWF

Vi indgik et partnerskab med WWF Sverige i 2021, specifikt med fokus på vandforvaltning inden for vores værdikæde og videre. Som en del af dette partnerskab vil vi arbejde sammen med WWF for at adressere vandrisici i vores forsyningskæder og tilhørende Assess-flodbassiner og , baseret på det, opdatere vores vandstrategi for at imødegå disse risikofaktorer. At være vandforvalter betyder også, at du handler i samarbejde med andre industri- og lokale interessenter på dine vigtigste vandrisikoområder.

Omkring samarbejdet

Vand er vores mest dyrebare ressource. Vi kan ikke leve uden det, og det kan store antal arter heller ikke. Men vi står over for en global vandkrise. Tekstilindustrien er et vigtigt fokusområde for WWF, da råmaterialer og forarbejdningssteder ofte er baseret i nogle af verdens mest vandbelastede og forurenede vandløbsoplande. For at imødegå dette har WWF udviklet en virksomhedstilgang til bedste praksis for bæredygtig vandforvaltning kaldet Water Stewardship. Den fokuserer på fem trin: vandbevidsthed, viden om påvirkning, intern handling, kollektiv handling og indflydelsesstyring. I løbet af partnerskabsperioden vil vi og WWF gennemgå alle disse trin, begyndende med vandbevidsthed og viden om påvirkning ved at vurdere vores vandrisiko og vigtige påvirkningsområder. Baseret på resultaterne vil vores vandstrategi blive opdateret og inkludere både intern og kollektiv handling i et udvalgt centralt vandrisikobassin for os. Vi og WWF vil også arbejde sammen om at påvirke vandforvaltningen lokalt i udvalgte vandløbsoplande og påvirke global politik, når det er relevant. Vi vil både bruge og bidrage til udviklingen af ​​WWF Water Risk Filter. Et onlineværktøj, der gør det muligt for brugere at udforske, vurdere og reagere på vandrisici. Vi vil regelmæssigt vurdere de vandrelaterede aspekter af dens værdikæde for beklædnings- og tekstilproduktion, herunder farvnings- og vaskeprocesser gennem vandrisikofilteret. Den overordnede vandrisiko, der er angivet for hver af deres forretningspartneres faciliteter, vil styre og vejlede mod specifikke handlinger for at løse udfordringerne.

"GANT was born where America meets the Atlantic. Coastal living is part of our heritage, and water is central to our commitment to creating a more sustainable future. Our vision is that by 2030, GANT will be a brand known and loved for leading the journey to protect the waterways of the world.” - Jessica Cederberg Wodmar, Global Sustainability Director at GANT

Gant